Προσφορές

Εκμεταλλευτείτε τις μοναδικές προσφορές που σας παρέχει ο ηλεκτρολόγος Φλούμης Κωνσταντίνος στον Πειραιά σχετικά με κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και με συστήματα ασφαλείας.
Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες - Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις - Πειραιάς

Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες

 Σύνδεση Ηλεκτρικής Κουζίνας 25€
 Σύνδεση Θερμοσίφωνα 20€
 Τοποθέτηση Φωτιστικών 15€
 Αλλαγή Μονοφασικού Πίνακα 250€ (Hager)
 Αλλαγή Τριφασικού Πίνακα 250€ (Hager)
 Σύνδεση Πλυντηρίου 20€